Obchodní podmínky

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervace pronájmu grilů, výčepních zařízení a se provádí telefonicky na tel.775086684 a nebo na info@grilybn.cz
 • Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku pronájmu grilu nebo  výčepního zařízení a také značku piva, které má být čepováno (druh narážeče).
 • Nájemce si po dohodě vyzvedne gril nebo výčepní zařízení.
 • Při pronájmu grilu nebo výčepního zařízení nájemce předloží pro kontrolu dva platné doklady.
 • Při pronájmu grilu nebo  výčepního zařízení a sepsání smlouvy, zákazník zaplatí půjčovné ve stanovené výši a složí vratnou kauci na pronájem výčepního zařízení.
 • Pronajímatel předá nájemci zařízení v bezvadném stavu.
 • Pronajímatel zaškolí nájemce pro bezpečné a účelné používání grilu nebo výčepního zařízení v souladu s návodem výrobce daného typu zařízení.
 • Nájemce je povinen zařízení používat pouze pro účely, ke kterým je vyrobeno a to v souladu s návodem výrobce.
 • Při vrácení grilu nebo  výčepního zařízení je nájemci kauce vrácena v plné výši. V případě, že zákazník vrátí výčepní zařízení poškozené, bude kauce vrácena až po odečtení výdajů na opravu (maximální doba opravy je 30 dní).
 • Gril je nutné vrátit čistý, v opačném případě bude zákazníkovi účtován poplatek 300,- Kč vč. DPH za vyčištění.